Product- en financieringsadvies

Als merkonafhankelijk totaalleverancier van hulpmiddelen helpen wij u graag helpen bij het maken van de juiste keuzes. U gaat immers om met gemeenschapsgeld, er wordt van u verwacht dat u hier verantwoord mee omgaat. Want niet alleen de eerste aanschaf telt mee, ook het financieel beheer, het onderhoud, het jaarlijks begroten en budgetteren van reparatie en/of vervanging. 

Samenwerking

Samen met u kijken we wat er nodig is qua hulpmidden, niet alleen voor de huidige situatie, maar ook voor in de toekomst. Een belangrijk punt die soms vergeten wordt, is het de gemiddelde zorgzwaarte binnen uw instelling en de verwachte ontwikkelingen daarin. Denk daarbij ook aan de wet- en regelgeving en de bijbehorende financieringsstromen. Stuk voor stuk bepalende factoren voor de budgettering van je hulpmiddelen.
 

Maatwerk in flexabilteit en financiering

De (hulpmiddelen)zorg is constant in beweging. En wij bewegen mee als de situatie daarom vraagt. Dit geldt zeker voor de financiering van de hulpmiddelen, het beheer en het onderhoud ervan. Aanschaf van hulpmiddelen is gemakkelijk en snel geregeld. Maar wat als uw huidige budget niet voldoende ruimte biedt? Ook dan kunnen wij met u meedenken en oplossingen aandragen.

Hulpmiddelen nodig?

In veel gevallen is aanschaf en/of huur van hulpmiddelen een prima standaardoplossing. Vooraf maken wij duidelijke afspraken over de specifieke producten, de verwachte aantallen en eventuele aanvullende onderhouds- en beheerafspraken. Wij doen u dan een scherp prijsvoorstel.
 

Kortdurende bruikleen

Kortdurende bruikleen wordt aangeboden vanuit de zorgverzekeringswet. Dit is hoofdzakelijk voor extramuraal gebruik, maar er zijn ook situaties waarbij bewoners van instellingen hiervan gebruik kunnen maken. Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.

CONTACTINFORMATIE

Wilt u meer weten over onze vrijblijvende product- en financieringsadviezen?
Neem contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over.